In Transformatie

Er was een enthousiaste start begin 2023 met een geslaagde kennismakingsborrel aan Zee en een 1e toertocht. Tientallen registraties kwamen er binnen die echter later veelal niet omgezet werden in gecommitteerde lidmaatschappen, waardoor alle reeds gemaakte kosten en toekomstige kosten niet gedekt konden worden en kostendekkend kunnen werken is een voorwaarde voor de voortgang van een club. Eerdere enquêtes en onderzoek had ik ook gedaan om verwachtingen en wensen te weten. Toch bleek er een grote vrijblijvendheid onder de vrouwen te zijn en weinig verdiepen in het concept, wat een hechte club opbouwen bemoeilijkt. Diverse redenen werden aangevoerd van beperkte financiën, te lange dag, drukke baan tot te oude auto en weinig verdieping in contact mogelijk, om geen lid te worden.

Enigszins teleurstellend na zoveel werk verricht te hebben en zeker demotiverend. Dus nu neem ik een pauze om te bezinnen. Sinds 1998 bedenk en organiseer ik maatschappelijke clubs, dus ik ken het proces van nieuwe clubs opzetten.

De enorme tijdsinvestering voor de organisatie van deze nieuwe club, gemiddeld 30 uur per maand, is ook moeilijk te combineren met mijn therapeutisch counselling werk. Daarnaast organiseer ik nog 4 andere clubs ernaast om maatschappelijk bij te dragen. Vandaar dat ik medio 2023 besloten heb om eventueel een minder tijdrovend en veel eenvoudiger concept te onderzoeken.

De verdere uitwerking verschijnt hier zodra een en ander concreet wordt en er een werkelijke doorstart komt. Hou deze website dus in de gaten. Informatie wordt dan hier gepubliceerd. Op welke termijn dat gebeurt, kan ik niet aangeven en is afhankelijk van diverse factoren, waar ik soms geen invloed op heb.

Hou deze website dus in de gaten, indien je geïnteresseerd bent in een vervolg. Want enthousiasme en commitment zijn voor mij voorwaarde om clubs op te zetten en voort te zetten.

Miranda Nanda Maria van Dijk,

Maatschappelijk Organisator, Sr. Therapeutisch Counselor, Auteur Levensthemaboeken, Producer Jazzy Muziekproducties.